SU KRİZİ

SU KRİZİ haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

Tahir ZAN 2023-01-06 15:25

Tahir ZAN - Ziraat Teknikeri

SU KRİZİ

Doğa verdiğini geri alıyor.

Dünya coğrafyası yeni kıtalarla bölünecek.

Antropojen faaliyetler iklim sistemlerini değiştiriyor.

Doğa, hava ve meteorolojik olaylar artıyor.

Biyosferde geri dönüşümü imkânsız değişim yaşanıyor.

Suyun çevirim düzeni bozuldu.

İnsan kaynaklı faaliyetlerle, toprak, bitki, hayvan, su, çevre kompozisyonu etkilendi.

Yüzey ısı artıyor. Kutuplardaki buzullar eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor.

Soğuk hava fırtınası, aşırı sıcaklar, su kıtlığı, susuzluk, kuraklık başladı.

İnsanlar kendi yarattığı felaketlerle boğuşacak.

Türkiye çölleşmeye doğru sürükleniyor.

Aşırı kullanılan doğal kaynaklar kendini yenileyemiyor.

Doğal yaşam, çevre kirliliğin tehdidi altına girdi.

Yaşam kaynakları, ormanlar, biyolojik çeşitler korunmuyor.

Irmak, dere, nehirlerden, topraklar yeterince beslenemiyor.

İhtiyaç duyulan su yağışlarla karşılanamayacak. Yeraltı suyu kayboluyor.

Taban suyu çekiliyor. Topraklar hızla çoraklaşıyor. Su kuyuları çöküyor.

Göller, göletler, dere, nehirler, havzalar, habitatlar, su kaynakları kuruyor.

Kalkınma amaçlı barajlar, baraj projeleri, elektrik santralleri etkilenecek.

Stratejik suyun, arılı tarımın, tarla içi modern damla sulama sistemin önemi bilinmiyor.

Endüstriyel, kimyasal, tarımsal, evsel atıklar toprağa, suya ve denize karışıyor.

İnsanlar güven vermeyen içme suyundan, kirlenmiş sulardan hastalanıp ölüyor.

Gelinen noktaya baktığımda, İçme, kullanma, tarım, israf suyu yetmeyecek.

Yatay analiz, İklim anomalileri temiz içme suyuna baskı yapıyor.

Dikey analiz, Bal arıları, göçmen kuşlar, balıklar söyleniyor.

Network analiz, Sürdürülebilir kalkınma hedeflenmiyor.

Spoiler analiz, Deniz, kara, su ekosistemi etkilendi.

Yatay sorun, Yerde obruklar boşuna oluşmuyor.

Dikey sorun, Sınırlı kaynaklar hızla tükeniyor.

Network sorun, Ekolojik denge bozuldu.

Spoiler sorun, Canlılar zarar görecek.

Neticede, Çevre bilinci oluşturulmalı.

Sonuç, Su krizi başladı.

Bilgi ve yüksek takdirlerinize DİKKATLE ve ÖNEMLE saygılarımla arz ederim. 06.01.2023

Tahir ZAN
Ziraat Teknikeri